SOLD

4 TURKISH BOOKS

Ömer Kürkçüoğlu, Mondros'tan Musul'a Türk-İngiliz İlişkileri, İmaj Yayınevi, 2006
Editör E.ndaç Uğurlu, İngiliz Devlet Arşivi Gizli Belgeleri, Türkiye'nin Parçalanması ve İngiliz Politikası (1900-1920), Örgün Yayınevi, 2005
Prof.Dr.Salahi S. Sonyel, Kurtuluş Savaşı Günlerinde İngiliz İstihbarat Servisi'nin Türkiye'deki Eylemleri, TTK yayınları, 1995
Gotthard Jaeschke ( Çeviren Cemal Köprülü), Kurtuluş Savaşı İle İlgili İngiliz Belgeleri, TTK yayınları, 1991

Bir sonraki tutarı teklif edebilir veya daha yüksek bir maksimum teklif verebilirsiniz. Verdiğiniz maksimum teklifler gizli tutulacaktır. Müzayede katılım şartları hakkında bilgi almak için tıklayınız