SOLD

5 BOOKS ABOUT LAST PERIOD OF OTTOMAN EMPIRE (TURKISH)

Hıfzı Topuz, Abdülmecit, İmparatorluk Çökerken Sarayda 22 Yıl, Remzi Kitabevi, 2009 (1.Baskı)
Süleyman Kâni İrtem, Sultan Abdülaziz ve Bir Seraskerin İhtilali, Haz: Osman Selim Kocahanoğlu, Temel Yayınları, 2004
Yılmaz Öztuna, Bir Darbenin Anatomisi, Babıali Kültür Yayıncılığı, 2007 (9.Baskı)
Selim Aslantaş, Osmanlıda Sırp İsyanları, 19.Yüzyıl Şafağında Balkanlar, Kitap Yayınevi, 2007 (1.Baskı)
Zafer Toprak, Türkiye'de Milli İktisat 1908-1918, Doğan Kitap, 2012 (1.Baskı)

Bir sonraki tutarı teklif edebilir veya daha yüksek bir maksimum teklif verebilirsiniz. Verdiğiniz maksimum teklifler gizli tutulacaktır. Müzayede katılım şartları hakkında bilgi almak için tıklayınız