SOLD

6 BOOKS ABOUT YOUNG TURKS, CONSTITUTIONAL MONARCHY AND COMMITTEE OF UNION & PROGRESS (TURKISH)

Hikmet Çiçek, Dr. Bahattin Şakir, İttihat ve Terakki'den Teşkilatı Mahsusa'ya Bir Türk Jakobeni, Kaynak Yayınları, 2007 (2.Baskı)
Enver Paşa'nın Anıları, 1881-1908, Yayına Hazırlayan: Halil Erdoğan Cengiz, İletişim Yayınları, 1991 (1.Baskı)
Enver Behnan Şapolyo, Ziya Gökalp İttihadı Terakki ve Meşrutiyet Tarihi, İnkılap ve Aka Kitabevleri, 1974 (2.Baskı)
Ahmet Mehmetefendioğlu, İttihat ve Terakki'nin Kurucu Üyelerinden Dr. Reşid Bey'in Hatıraları, "Sürgünden İntihara", Arba Yayınları, 1993 (2.Baskı)
Prof.Dr. Hikmet Özdemir, Üç Jöntürk'ün Ölümü, Talat-Cemal-Enver, Remzi Kitabevi, 2007 (1.Baskı)
Emir Şekip Arslan, Ölüme Giden Yolda Üç Osmanlı, (Çeviren: Aziz Akpınarlı), Hazırlayan: Mehmet Akif Bal, Çatı Kitapları, 2005

Bir sonraki tutarı teklif edebilir veya daha yüksek bir maksimum teklif verebilirsiniz. Verdiğiniz maksimum teklifler gizli tutulacaktır. Müzayede katılım şartları hakkında bilgi almak için tıklayınız