SOLD

8 TURKISH BOOKS

İlber Ortaylı, Osmanlı İmparatorluğunda Alman Nüfuzu, İletişim Yayınları, 1. baskı, 1983
A.D. Noviçev (Çeviren Nabi Dinçer), Osmanlı İmparatorluğu'nun Yarı- Sömürgeleşmesi, Onur Yayınları, 1. baskı
Lohtar Rathmann (Çeviren Ragıp Zarakolu), Alman Emperyalizminin Türkiye'ye Girişi, Belge Yayınları, 3. baskı, 2001
Süleymen Kani Ertem, Şark Meselesi, Osmanlı'nın sömürgeleşme Tarihi, Temel Yayınlar, 1999
H. Bayram Soy, Almanya'nın Osmanlı Devleti Üzerinde İngiltere ile Nüfuz Mücadelesi(1890-1914), Phoenix Yayınları, 1. baskı, 2004
Dr. Mevlüt Çelebi, Milli Mücadele Döneminde Türk -İtalyan İlişkileri, Dışişleri Stratejik Araştırmalar Merkezi, 1999
Yard.Doç.Dr. Bige Yavuz, Kurtuluş Savaşı Döneminde Türk-Fransız İlişkileri, Fransız Arşiv Belgeleri Açısından 1919-1922, TTK Yayınları, 1994
Prof.Dr. Yahya Akyüz, Türk Kurtuluş Savaşı ve Fransız Kamuoyu, 1919-1922, TTK Yayınları, genişletilmiş 2. baskı, 1988

Bir sonraki tutarı teklif edebilir veya daha yüksek bir maksimum teklif verebilirsiniz. Verdiğiniz maksimum teklifler gizli tutulacaktır. Müzayede katılım şartları hakkında bilgi almak için tıklayınız