SOLD

7 BOOKS ABOUT YOUNG TURKS, CONSTITUTIONAL MONARCHY AND COMMITTEE OF UNION & PROGRESS (TURKISH-FRENCH)

Şerif Mardin, Yeni Osmanlı Düşüncesinin Doğuşu, İletişim Yayınları, 1998 (2.Baskı)
Şerif Mardin, Jön Türklerin Siyasi Fikirleri, İletişim Yayınları, 1999 (6.Baskı)
Süleyman Kâni İrtem, Meşrutiyet Doğarken, 1908 Jö-Türk İhtilali, Hazırlayan: Osman Selim Kocahanoğlu, Temel Yayınları, 1999
Hüseyin Cahit Yalçın, Siyasal Anılar, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2000 (2.Baskı)
Muçafir, Notes sur la Jeune Turquie, Librairie de la Societe du Recuil Sirey, 1911
Zafer Toprak, İttihat Terakki ve Devletçilik, Türkiye'de Ekonomi ve Toplum (1908-1950), Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1995
Doç. Dr. Ayfer Özçelik, Sahibini Arayan Meşrutiyet, Meclis-i Mebusan'ın Açılışı, 31 Mart ve 1909 Adana Olayları, Tez Yayınları, 2001 (1.Baskı)

Bir sonraki tutarı teklif edebilir veya daha yüksek bir maksimum teklif verebilirsiniz. Verdiğiniz maksimum teklifler gizli tutulacaktır. Müzayede katılım şartları hakkında bilgi almak için tıklayınız