SOLD

6 BOOKS ABOUT LAST PERIOD OF OTTOMAN HISTORY (TURKISH)

Orhan Koloğlu, Aydınlarımızın Bunalım Yılı 1918, Zaferi Nihai'den Tam Teslimiyete, Boyut Kitapları, 2000
Enis Şahin, Diplomasi ve Sınır, Gümrü Görüşmeleri ve Protokolleri 1918, Yeditepe Yayınları, 2005 (Yazarından İmzalı)
Dr. İskender Yılmaz, Gümrü Antlaşması, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Atatürk'ün 120.Doğum Yıldönümüne Armağan
Mark Sykes, Dârül-İslâm, Tercüme: Yılmaz Tezkan, 21.Yüzyıl Yayınları, 2000 (1.Baskı)
Hulki Cevizoğlu, 1919'un Şifresi (Gizli ABD İşgalinin Belge ve Fotoğrafları), Ceviz Kabuğu Yayınları, 2007 (1.Baskı)
Hulki Cevizoğlu, İşgal ve Direniş, 1919 ve Bugün, Ceviz Kabuğu Yayınları, 2007 (1.Baskı)

Bir sonraki tutarı teklif edebilir veya daha yüksek bir maksimum teklif verebilirsiniz. Verdiğiniz maksimum teklifler gizli tutulacaktır. Müzayede katılım şartları hakkında bilgi almak için tıklayınız