SOLD

3 BOOKS ABOUT OTTOMAN EMPIRE (TURKISH)

Halil İbrahim İnal, Osmanlı İmparatorluğu Tarihi, Nokta Kitap, 2007 (1.Baskı)
Halil İnalcık, Seçme Eserleri II: Devlet-i Aliyye, Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar I, Klasik Dönem (1302-1606): Siyasal, Kurumsal ve Ekonomik Gelişim, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2009 (12.Baskı)
Halil İnalcık/Mehmet Seyitdanlıoğlu, Tanzimat, Değişim Sürecinde Osmanlı İmparatorluğu, Phoenix, 2006 (1.Baskı)

Bir sonraki tutarı teklif edebilir veya daha yüksek bir maksimum teklif verebilirsiniz. Verdiğiniz maksimum teklifler gizli tutulacaktır. Müzayede katılım şartları hakkında bilgi almak için tıklayınız