SOLD

3 BOOKS ABOUT TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE (TURKISH)

Prof.Dr. Mehmet Saray, Gaspıralı İsmail Bey'den Atatürk'e Türk Dünyasında Dil Ve Kültür Birliği, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2008 (Yazarından İmzalı)
A. Dilaçar, Kutadgu Bilig İncelemesi, 900.Yıldönümü Dolayısıyla, Türk Dil Kurumu Yayınları 340, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1988
Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü 1, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1992

Bir sonraki tutarı teklif edebilir veya daha yüksek bir maksimum teklif verebilirsiniz. Verdiğiniz maksimum teklifler gizli tutulacaktır. Müzayede katılım şartları hakkında bilgi almak için tıklayınız