SOLD

3 BOOKS ABOUT KAZIM ÖZALP (TURKISH)

Atatürk'ün Silah Arkadaşı, Milli Savunma Bakanı, TBMM Başkanı, Kazım Özalp, Anılar-Belgeler, Derleyen: Atilla Oral, Demkar Yayınevi, 2011 (1.Baskı)
Kazım Özalp, Milli Mücadele, 1919-1922, 2 Cilt, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1971-1972

Bir sonraki tutarı teklif edebilir veya daha yüksek bir maksimum teklif verebilirsiniz. Verdiğiniz maksimum teklifler gizli tutulacaktır. Müzayede katılım şartları hakkında bilgi almak için tıklayınız