SOLD

5 BOOKS ABOUT THRACE DURING THE TURKISH INDEPENDENCE WAR (TURKISH)

Tevfik Bıyıklıoğlu, Trakya'da Milli Mücadele, 2 Cilt, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1992
Yrd. Doç. Dr. Zekai Güner, Trakya-Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin Kuruluşu ve Faaliyetleri (1 Aralık 1918-13 Mayıs 1920), Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 1998
Mehmet Şeref Aykut, Trakya Milli Mücadele Tarihi, Malta Hatıratı ve Malta'da Türkler, Yayına Hazırlayan: Hasan Berke Dilan, Alfa Yayınları, 2010
Veysi Akın, Trakya'nın Türklere Devir Teslimi, Ankara Genelkurmay Basımevi, 1996

Bir sonraki tutarı teklif edebilir veya daha yüksek bir maksimum teklif verebilirsiniz. Verdiğiniz maksimum teklifler gizli tutulacaktır. Müzayede katılım şartları hakkında bilgi almak için tıklayınız