SOLD

6 BOOKS ABOUT CRIMEAN WAR (TURKISH)

Clive Ponting, Kırım Savaşı, Efsanenin Arkasındaki Hakikat, Çeviren: Hakan Abacı, Alfa Tarih Yayınları, 2015 (1.Baskı)
Prof.Dr. Erol Kürkçüoğlu, 8-9 Kasım 1877, Aziziye Zaferi, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum, 2014
1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı Zaman Dizini, Genelkurmay Basımevi, Ankara, 2004
E. Hv. Tuğğ. H. Hikmet Süer, 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi Balkan Cephesi, Genelkurmay Basımevi, Ankara, 2004 (2.Baskı)
Alan Palmer, 1853-1856 Kırım Savaşı ve Modern Avrupa'nın Doğuşu, Sabah Gazetesi Kitapları, 1999
Orlando Figes, Kırım, Son Haçlı Seferi, Çeviren: Nurettin Elhüseyni, Yapı Kredi Yayınları, 2012 (1.Baskı)

Bir sonraki tutarı teklif edebilir veya daha yüksek bir maksimum teklif verebilirsiniz. Verdiğiniz maksimum teklifler gizli tutulacaktır. Müzayede katılım şartları hakkında bilgi almak için tıklayınız