SOLD

6 TURKISH BOOKS

H.Cemal (1913 yılında yayınlanan Osmanlıca aslından çeviren Murat Çulcu), Kastaş A.Ş. Yayınları, 1. baskı, 1991
İsmail Çolak, Yunan İşgalinin Patronu Zaharoff, Lamure, 1. baskı, 2005
Meropi Anastassıadou (Çeviren Işık Ergüden),Tanzimat Çağında Bir Anadolu Şehri Selanik, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1998
Bela Horvath (Çeviren Tarık Demirkan), Anadolu 1913, Tarih Vakfı Yurt Yayınları,2. baskı, 1997
Ali Birinci, Hürriyet ve İtilaf Fırkası, Dergah Yayınları, 1.baskı, 1990
İsmail Görgülü, On Yıllık Harbin Kadrosu, 1912-1922, Balkan, Birinci Dünya ve İstiklal Harbi, TTK Yayınları, 1993

Bir sonraki tutarı teklif edebilir veya daha yüksek bir maksimum teklif verebilirsiniz. Verdiğiniz maksimum teklifler gizli tutulacaktır. Müzayede katılım şartları hakkında bilgi almak için tıklayınız