SOLD

5 BOOKS ABOUT OTTOMAN PASHAS (TURKISH)

Bilal N. Şimşir, Fransız Belgelerine Göre Midhat Paşa'nın Sonu, Ayyıldız Matbaası AŞ, Ankara 1970
H.Basri Danışman, Artçı Diplomat, Son Osmanlı Hariciye Nazırlarından Mustafa Reşit Paşa, Arba Yayınları, 1998
Ahmet Şeyhun, Said Halim Paşa, Osmanlı Devlet Adamı ve İslamcı Düşünür (1865-1921), Everets Yayınları, 2010
Hüsamettin Ertürk, İki Devrin Perde Arkası, Sebil Yayınları, 1996 (1.Baskı)
Ahmet Cemalettin Saraçoğlu, Unutulan Meşhurlarımızdan Resneli Niyazi Bey, Şema Yayınları, 2006 (1.Baskı)

Bir sonraki tutarı teklif edebilir veya daha yüksek bir maksimum teklif verebilirsiniz. Verdiğiniz maksimum teklifler gizli tutulacaktır. Müzayede katılım şartları hakkında bilgi almak için tıklayınız