SOLD

6 BOOKS ABOUT OTTOMAN EMPIRE AND MINORITIES (TURKISH)

Sinan Kuneralp, Son Dönem Osmanlı Erkan ve Ricali (1839-1922), Prosopografik Rehber, Les Editions Isis, 1999
Jak Deleon, Beyoğlu'nda Beyaz Ruslar (1920-1990), İstanbul Kütüphanesi Yayınları, 1990
Mustafa Aksakal, Harb-i Umumi Eşiğinde Osmanlı Devleti Son Savaşına Nasıl Girdi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2010 (1.Baskı)
Dr. Ali Güler, XX. Yüzyıl Başlarının Askeri ve Stratejik Dengeleri İçinde Türkiye'deki Gayri Müslimler (Sosyo-Ekonomik Durum Analizi), Genelkurmay Basımevi, Ankara, 1996
Doç.Dr. Hakan Kırımlı, Kırım Tatarlarında Milli Kimlik ve Milli Hareketler (1905-1916), Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1996
Abdullah Saydam, Kırım ve Kafkas Göçleri (1856-1876), Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1997

Bir sonraki tutarı teklif edebilir veya daha yüksek bir maksimum teklif verebilirsiniz. Verdiğiniz maksimum teklifler gizli tutulacaktır. Müzayede katılım şartları hakkında bilgi almak için tıklayınız