SOLD

6 TURKISH BOOKS

Orhan Duru, Amerikan Gizli Belgeleriyle Türkiye'nin Kurtuluş Yılları, İş Bankası Kültür Yayınları
Changir Akşit, Çiğiltepe, Doğan Kitap, 1. baskı, 2009
Gotthard Jaeschke (Çeviren Nimet Arsan), Türk Kurtuluş Savaşı Kronolojisi, Mondros'tan Mudanya'ya kadar, TTK Yayınları, 1970
Gotthard Jaeschke (Çeviren Nimet Arsan), Türk Kurtuluş Savaşı Kronolojisi, Mudanya Mütarekesinden 1923 sonuna kadar, TTK Yayınları, 1973
Rahmi Apak, İstiklal Savaşında Garp Cephesi Nasıl Kuruldu, TTK Yayınları, 1990

Bir sonraki tutarı teklif edebilir veya daha yüksek bir maksimum teklif verebilirsiniz. Verdiğiniz maksimum teklifler gizli tutulacaktır. Müzayede katılım şartları hakkında bilgi almak için tıklayınız