SOLD

4 BOOKS ABOUT OTTOMAN EMPIRE (TURKISH)

Taner Timur, Osmanlı Kimliği, İmge Kitabevi, 1998 (3.Baskı)
Elizabeth A. Zachariadou (Ed), Osmanlı Beyliği (1300-1389), Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2000 (2.Baskı)
Prof.Dr. Erdoğan Merçil, Müslüman-Türk Devletleri Tarihi, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1991
Prof.Dr. İsmail Aka, Timur ve Devleti, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1991

Bir sonraki tutarı teklif edebilir veya daha yüksek bir maksimum teklif verebilirsiniz. Verdiğiniz maksimum teklifler gizli tutulacaktır. Müzayede katılım şartları hakkında bilgi almak için tıklayınız