SOLD

3 BOOKS ABOUT LAST PERIOD OF OTTOMAN EMPIRE (ENGLISH)

Marian Kent (Ed), The Great Powers and the End of the Ottoman Empire, Frank Cass, London, 1996 (2.Baskı)
Harry N. Howard, The Partition of Turkey, A Diplomatic History 1913-1923, Norman University of Oklahoma Press, 1931
Alan Palmer, The Decline and Fall of the Ottoman Empire, John Murray, 1993

Bir sonraki tutarı teklif edebilir veya daha yüksek bir maksimum teklif verebilirsiniz. Verdiğiniz maksimum teklifler gizli tutulacaktır. Müzayede katılım şartları hakkında bilgi almak için tıklayınız