SOLD

8 TURKISH BOOKS ABOUT TURKS

Margret Meserve (Çeviri Mehmet Tanju Akad), Türk, April Yayıncılık, 1baskı, 2011
Muharrem Ergin, Orhun Abideleri, MEB Basımevi,1979
İbrahim Tellioğlu, Osmanlı Hakimiyetine Kadar Doğu Karadeniz'de Türkler, Serander yayınları, 2.basım, 2007, imzalı ve ithaflı
Prof.Dr.Talat Tekin, Orhon Yazıtları, TDK Yayınları, 1988
Peter B.Golden (Çeviren Osman Karatay), Türk Halkları Tarihine Giriş, KaraM Yayınları, 2002
Prof.Dr. Ahmet Caferoğlu, Türk Kavimleri, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, 1983
Prof.Dr. Laszlo Rasonyi, Tarihte Türklük, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, 1971
Hulki Cevizoğlu, Tarih Türkler'de Başlar (Türk Dilinin Kökeni), Ceviz Kabuğu Yayınlağı, 5. baskı, 2005

Bir sonraki tutarı teklif edebilir veya daha yüksek bir maksimum teklif verebilirsiniz. Verdiğiniz maksimum teklifler gizli tutulacaktır. Müzayede katılım şartları hakkında bilgi almak için tıklayınız