SOLD

7 BOOKS ABOUT SEJUK EMPIRE IN TURKISH

Prof.Dr. Mehmet Altay Köymen, Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi, Cilt 1, Kuruluş Devri, TTK Yayınları, 1989
Prof.Dr. Mehmet Altay Köymen, Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi, Cilt 5, Kuruluş Devri, TTK Yayınları, 1991
Prof. Dr. Ali Sevim, Suriye ve Filistin Selçukluları Tarihi, TTK Yayınları, 1989
Prof.Dr. Mehmet Altay Köymen, Selçuklu Devri Türk Tarihi , TTK Yayınları, 1989
Prof.Dr. Mehmet Altay Köymen, Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi , Alp Arslan ve Zamanı, TTK Yayınları, 1992
Prof.Dr. Ali Sevim, Prof.Dr. Erdoğan Merçil, Selçuklu Devletleri Tarihi, Siyaset, Teşkilat ve Kültür, TTK, 1995
V. Gordlevski (Çeviren Ali Yaran), Anadolu Selçuklu Devleti, Onur Yayınları, 1988

Bir sonraki tutarı teklif edebilir veya daha yüksek bir maksimum teklif verebilirsiniz. Verdiğiniz maksimum teklifler gizli tutulacaktır. Müzayede katılım şartları hakkında bilgi almak için tıklayınız