SOLD

PEYAMİ SAFA (5) AND ADALET AĞAOĞLU (3), 8 TURKISH NOVELS

Peyami Safa, Fatih-Harbiye, Ötüken Neşriyat A.Ş, 1995 (16.Baskı)
Peyami Safa, Matmazel Noraliya'nın Koltuğu, Ötüken Neşriyat A.Ş, 1995 (14.Baskı)
Peyami Safa, Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, Ötüken Neşriyat A.Ş, 1997 (31.Baskı)
Peyami Safa, Yalnızız, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 1997
Peyami Safa, Seçmeler, Hazırlayanlar: Faruk K. Timurtaş-Ergun Göze, Devlet Kitapları, Milli Eğitim Basımevi, 1970
Adalet Ağaoğlu, Ruh Üşümesi, İletişim Yayınları, 1991 (3.Baskı)
Adalet Ağaoğlu, Fikrimin İnce Gülü, Remzi Kitabevi, 1984 (4.Baskı)
Adalet Ağaoğlu, Bir Düğün Gecesi, Remzi Kitabevi,1981 (5.Baskı)

Bir sonraki tutarı teklif edebilir veya daha yüksek bir maksimum teklif verebilirsiniz. Verdiğiniz maksimum teklifler gizli tutulacaktır. Müzayede katılım şartları hakkında bilgi almak için tıklayınız