SOLD

LOTS OF 10 TURKISH NOVELS/DICTIONARIES

Behçet Necatigil, Edebiyatımızda Eserler Sözlüğü, Varlık Yayınları, 1979
Behçet Necatigil, Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü, Varlık Yayınları,1983 (Genişletilmiş 11. Baskı)
Namık Kemal, İntibah, İnkılap Kitabevi, 1988 (6.Baskı)
Namık Kemal, Gülnihal, Devlet Kitapları, Milli Eğitim Basımevi, 1969
Namık Kemal, Vatan Yahut Silistre, Devlet Kitapları, Milli Eğitim Basımevi, 1969
Namık Kemal, Cezmi, İnkilap ve Aka Kitabevleri, 1984 (2.Baskı)
Yahya Kemal, Eğil Dağlar, Devlet Kitapları, Milli Eğitim Basımevi, 1970
Ahmet Hamdi Tanpınar, Beş Şehir, Devlet Kitapları, Milli Eğitim Basımevi, 1969
Sami Paşazade Sezai, Sergüzeşt, Bugünkü Dile Çeviren: Fazıl Yenisey, İnkilap ve Aka Kitabevleri, 1978
Recaizade Mahmut Ekrem, Araba Sevdası, İnkılap Kitabevi, 1985

Bir sonraki tutarı teklif edebilir veya daha yüksek bir maksimum teklif verebilirsiniz. Verdiğiniz maksimum teklifler gizli tutulacaktır. Müzayede katılım şartları hakkında bilgi almak için tıklayınız