SOLD

9 TURKISH NOVELS

H. Nusret Zorlutuna, Bir Devrin Romanı, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1978
Ahmet Rasim, Ramazan Karşılaması (Sohbetler), Arba Yayınları, 1990
John U. Nef, Sanayileşmenin Kültür Temelleri, Çeviren: Erol Güngör, Devlet Kitapları, Milli Eğitim Basımevi, 1970
Abdülhak Şinasi Hisar, Ahmet Haşim-Yahya Kemal'e Veda, Ötüken Neşriyat AŞ, 1979 (3.Baskı)
Abdülhak Şinasi Hisar, Geçmiş Zaman Fıkraları Ali Nizami Beyin Alafrangalığı ve Şeyhliği, Ötüken Neşriyat AŞ, 1979 (4.Baskı)
Abdülhak Şinasi Hisar, Boğaziçi Mehtapları, Ötüken Neşriyat AŞ, 1978 (4.Baskı)
Abdülhak Şinasi Hisar, Fahim Bey ve Biz, Ötüken Neşriyat AŞ, 1978 (5.Baskı)
Abdülhak Şinasi Hisar, Çamlıca'daki Eniştemiz,Ötüken Neşriyat AŞ, 1978 (4.Baskı)
Ahmet Haşim, Bize Göre Gurebâhâne-i Laklakan Frankfurt Seyahatnamesi, Devlet Kitapları, Milli Eğitim Basımevi, 1969

Bir sonraki tutarı teklif edebilir veya daha yüksek bir maksimum teklif verebilirsiniz. Verdiğiniz maksimum teklifler gizli tutulacaktır. Müzayede katılım şartları hakkında bilgi almak için tıklayınız