SOLD

7 BOOKS ABOUT TURKISH POET YUNUS EMRE (TURKISH-FRENCH-ENGLISH)

Cevdet Kudret, Halk Şiirinde Üç Büyükler 1: Yunus Emre, İnkılap Kitabevi, 1985 (Genişletilmiş 3.Baskı)
D. Halbout du Tanney-Pierre Seghers, Le Livre de l'Amour Sublime Yunus Emre, Editions Seghers, Paris, 1987
Yunus Emre, Textes Choisis et Traduits Par Nimet Arzık, Ajans Türk Matbaacılık (Türkçe ve Fransızca olarak çift dilde basılmıştır)
Yunus Emre/Güldeste, Hazırlayanlar: Sevgi Gökdemir-Ayvaz Gökdemir, Kültür Bakanlığı Yayınları, 1990
Yunus Emre Poemes, Traduit de turc par Nimet Arzık, Les Publications du Ministere de la Culture, 1990
Yunus Emre/Güldeste, Hazırlayanlar: Sevgi Gökdemir-Ayvaz Gökdemir, Kültür Bakanlığı Yayınları, 1990 (Ciltli)
Talat Halman (Ed), Yunus Emre and His Mystical Poetry, Indiana University Turkish Studies 2, 1989 (2.Baskı)

Bir sonraki tutarı teklif edebilir veya daha yüksek bir maksimum teklif verebilirsiniz. Verdiğiniz maksimum teklifler gizli tutulacaktır. Müzayede katılım şartları hakkında bilgi almak için tıklayınız