SOLD

3 VOLUMES TURKISH BOOKS

Türk Edebiyatında Yazarlar Ve Şairler Sözlüğü, Türk Edebiyatında Kim Kimdir, Hikmet Altınkaynak, Doğan Kitap
İzahlı Divan Şiiri Antolojisi, Necmettin Halil Onan, MEB Yayınları, Öğretmen Kitapları Dizisi, 1989
Yunus'tan Bugüne Türk Şiiri, H. Fethi Gözler, İnkilap Ve Aka Kitapevi, gözden geçirilmiş 3. basım

Bir sonraki tutarı teklif edebilir veya daha yüksek bir maksimum teklif verebilirsiniz. Verdiğiniz maksimum teklifler gizli tutulacaktır. Müzayede katılım şartları hakkında bilgi almak için tıklayınız