SOLD

9 VOLUMES TURKISH, 1 VOLUME FRENCH BOOKS

Ömer Seyfettin Ülkücü Bir Yazarın Romanı (Biyografi), Tahir Alangu, YKY, 1. baskı, Haziran 2010
Peyami Hayatı Sanatı Felsefesi Dramı (Doğumunun 100. yılına armağan), Beşir Ayvazoğlu, Ötüken yayınları, 1998
Refik Halid Karay Tam Bir Muhalif Yüzellikler Meselesi, Nihat Karaer, Temel yayınları, 1998
Memduh Şevket Esendal, İsmail Çetişli, Kültür Bakanlığı, Türk Büyükleri dizisi /140, 1991
Orhan Veli, Yaşamı Sanatı,Kişiliği, Eserleri, Asım Bezirci, Altın Kitaplar Yayınevi, 8. Basım, 1991
Tevfik Fikret, Atilla Özkırımlı,Cem Yayınevi Türk Sanatçıları Dizisi, 1990
Nazım Hikmet, Asım Bezirci, Evrensel Basım Yayın, 4. Baskı 1996
Tevfik Fikret Dil Ve Edebiyat Yazıları, Doç.Dr İsmail Parlatır, TDK Yayınları, Türk Yazarları Dizisi-1, 1987
Türk Dilinin Bestecisi, Ressamı ve Mimarı, Prof.Dr. Kamil Veli Nerimanoğlu, TDK Yayınları, 1993
Anka Yachar Kemal, Altan Gökalp, Jaques Saaier, 1996

Bir sonraki tutarı teklif edebilir veya daha yüksek bir maksimum teklif verebilirsiniz. Verdiğiniz maksimum teklifler gizli tutulacaktır. Müzayede katılım şartları hakkında bilgi almak için tıklayınız