Recommended Items From Buy Now

ÇİN FOO KÖPEKLERİ (BUDİST ASLANLARI)

Çin yapımı, Ming sitili, Qing hanedanlığı dönemi, Sancai sırlı seramik Foo köpekleri. Figürler büyük boyutlu ve günümüze çift olarak ulaşmış, iyi kondüsyonda örneklerdir.18-19.yy.
40 x 17 x 37 cm

Detaylı bilgi ve fotoğraflar için lütfen iletişime geçiniz..

FOO KÖPEKLERİ Foo (Fo/Fu) köpekleri Asya’da, Budist tapınaklarının koruyucusu olan aslan görünümlü kutsal hayvanlardır. ‘Foo’ ismi ise Çin kökenlidir. ‘Fo’, Çince’de Buda anlamına gelmektedir. Bu ismin Çin’in güneydoğusunda yer alan Foochow kentinden (bugünkü Minhow) türetildiği de iddia edilse de, bu iddiayı kanıtlayan kesin bir veri yoktur. Foo köpekleri bazı kültürlerde aslana olan benzerliklerinden dolayı Kore Aslanı olarak da adlandırılmaktadır. Tarihsel açıdan bakıldığında Asya tipi aslanların kökeninin Çin olmadığı, bu tarz hayvanların daha ziyade Hindistan’a özgü olduğu görülür. Hintli rahiplerin Budizm’i yaymak amacıyla Çin’e seyahat ettikleri bilinmektedir. Çinliler, bu öğreti ve hikayelerle birlikte Hint krallarının saraylarında, Budist tapınaklarda ve manastırlarda girişte yer alan taştan yapılmış koruyucu Hint aslanlarını da öğrenmiş olmalıdır. Çin’de daha önce hiç gerçek aslan görülmediği için, Çinli ustalar bu Hint aslanlarını kendi yerli köpeklerinin bazı özelliklerini de model alarak oluşturmuştur. Bugün Chow Chow olarak adlandırılan köpeklerin, Antik Çin Uygarlığı’nda Foo köpeklerinin oluşturulmasında model alınan yerli köpek türü olduğu düşünülmektedir. Chow Chow ilk kez yaklaşık 4000 yıl kadar önce Moğolistan’da ortaya çıkan ve daha sonra Çin’de de yetiştirilmeye başlanarak ‘Songshi Quan’ (kabarık aslan-köpek) adıyla adlandırılan bir köpek türüdür. O dönemde Çin’de aslanı canlı olarak gören olmadığı ve bu hayvan sadece Hintli rahiplerin anlattığı Budist tapınakları koruyan taş aslan heykelleriyle ilgili hikayelerden ve çeşitli tasvirlerden tanındığı için Çinli heykeltıraşlar Chow Chow modeli ve hayal güçlerinin birleşiminden yararlanarak Foo köpeği adı verilen türü yaratmış olmalıdır. Çin’de Foo köpeklerinin geçmişi Han Hanedanlığı’na kadar uzanır. Yani, Çin sanatında ilk kez yaklaşık olarak M.Ö. 208 ile M.S. 211 yılları arasında görülürler. Bu dönemden sonra yaklaşık 400 yıl boyunca izlerine rastlanmaz. Sanat eserlerinde yeniden görülmeye başlanması ise Tang Hanedanı Dönemi’nde, 618- 719 yılları arasında olur. Foo köpekleri taşıdıkları anlam açısından da ayrı bir öneme sahiptir. Foo köpeklerine ilham kaynağı olan ve Buda’ya kurban olarak sunulan aslan, kedigillerin efendisi olarak kabul edilmektedir. Bu hayvanların Çin sanatına girişi de Budizm ile ilişkilidir. Tapınakların ve kanunların koruyucusu olarak benimsenen Foo köpeklerinin heykelleri tapınak, kamu binası, ev ve sarayların girişlerine yerleştirilmiştir. Bu köpeklerin kötü ruhları kovması için mezarların girişine de yerleştirildiği zaman zaman görülür. Bu köpeklerin heykelleri de imparatora sunulan önemli hediyeler arasındadır. Foo köpeklerinin Çin sanatındaki tasviri çeşitlilik gösterir. Ancak her zaman için geçerli olan ortak özellik, kötü ruhları uzaklaştırma işlevlerinden ötürü güçlü ve ürkütücü bir biçimde betimlenmeleridir. Bazı örneklerde bu yaratıkların arka kısmında Buda tasviri de yer alır. Örneklerin büyük bir bölümünün pençesinde mızrak tutması, bu hayvanların tapınaktaki huzuru ve barışı korumak, her türlü kötü ruhu ve olumsuz etkiyi oradan uzaklaştırmak için kullanıldıklarının bir simgesidir. Çin sanatında bu köpeklerin farklı biçim, renk, malzemeden yapılmış çeşitli örnekleri mevcuttur. Yüzlerinde zarar vermeye hazır ve şeytani bir ifade yer alır, iri gözlerinin ortasında ufak bir benek şeklinde göz bebekleri bulunur. Bu köpekler aynı zamanda ‘Tanrısal Köpek’ (Celestial Dog) ve ‘Saadet Köpeği’ (Happiness Dog) olarak da tanımlanır. Genellikle dişi ve erkekten oluşan bir çift olarak tasvir edilen bu hayvanlar enerji ve değerin de simgesidir. Tasvirlerde sağda yer olan dişi elinde hayat çemberini ifade eden bir yavru tutarken, erkek dünyayı simgeleyen bir küre ile oynar. Dişi olanın ağzı genelde kapalıdır, erkeğin ise açıktır. Bu duruş kutsal ‘om’ kelimesinin bir ifadesidir. Ancak Japon örneklerinde bu duruş erkeğin yaşamı, dişinin ise ölümü temsil ettiği şeklinde yorumlanır. Diğer bir tasvir biçimi ise her iki köpeğinde yarı açık olan ağızlarında birer inci taşımasıdır. Bu incinin boyutu ve biçimi hayvanın ağzında döndürülebilecek ancak asla çıkartılamayacak şekilde ayarlanmıştır. Feng Shui felsefesinde ise, dişi ve erkeğin duruş yeri değişiklik gösterir; bu anlayışa göre giriş ile karşı karşıya olan erkek aslan sağda, dişi ise solda olmalıdır.

Price: 10,000 USD

Buy Now

MEISSEN PORSELEN ÇİFT SEPET

Meissen (Alman) damgalı, büyük boyutlu, dolama kulplu, stilize yaprak formunda obal kaideli, alçak pedestal ayaklı sepetlerin dış yüzü zengin aplike çiçek dekorlu. İnce gövde çatlaklı olan sepetin içi yüzüne de zengin floral buketler çalışılmış. 19.yy. Meissen porselenleri için müzelik değerde parçalar.

Her biri  40x24x28 cm

Detaylı bilgi ve fotoğraflar için lütfen iletişime geçiniz..

MEISSEN PORSELENLERİ

Avrupa’nın ilk sert hamurlu porselenleridir. Saksonya hükümdarı Augustus’un direktifleri ile 1708 yılında altın yapmaya çalışan bir simyacı olan Ehrenfried Von Taschirnhaus tarafından başlatılan araştırmaların devamında 1710 yılında Johann Friedrich Bötger tarafından kurulmuştur. 1710 yılında Augustus tarafından kurulan fabrikanın ilk üretimleri, kırmızı hamurludur. Bu dönem, Bötger dönemi olarak anılır. 1713den itibaren gerçek beyaz porselen üretimi başlamıştır. İlk üretimler, Çin etkili, zayıf dekorlu objelerdir. 1723 yılından itibaren çok renkli, altın yaldızlı süslemelerin yer aldığı üretimlerin başlaması ile klasik Meissen dönemi başlar. Bu dönemde ilk dönemlerde olduğu gibi Çin ve Japon porselenlerinin etkisi görülmeye devam etmiştir. 1720 yılından sonra fabrika, Johann Jakob Kirchner ve Johann Joachim Kaendler gibi ünlü heykeltıraş ve tasarımcılar ile çalışmaya başlar. Bu dönemde, çok önemli biblo ve biblo gruplarının dizaynı yapılmış ve üretimi gerçekleşmiştir. Bu üretimlerin birçoğu, Avrupa soyluları ve kraliyet aileleri için tasarlanmıştır. 1774 yılında fabrikanın başına Alman aristokrat Kont Camillo Marcolini geçti. Bu dönem, Osmanlı zevkine göre eserlerin de üretildiği bir dönemdir. Fabrikanın en önemli müşterilerinden biri de Osmanlı Sarayı’dır. Klasik dönemin ardından 19. yy.da Ernst August Leuteritz zamanında birçok rokoko figür, tekrardan yorumlanmış ve II. Rokoko olarak adlandırılan üretimler gerçekleşmiştir. 1903 yılından itibaren Erich Hösel’in yönetiminde klasik stilde üretimler ortaya çıkar ve yeniden yorumlanır. Bunların yanı sıra Art Nouveau stilde üretimler yapılır. 1933’den sonra Saksonya eyaletinde sanatçıların artistik özgürlükleri kısıtlanmıştır. Meissen’in gelişimine katkıda bulunan Ernst Barlach gibi artistlerin çalışmaları bu dönemde yasaklamıştır. Meissen, 2. Dünya savaşı sonrası komünizm ile beraber kitlelere üretim yapan bir fabrika olma tehlikesi ile karşı karşıya kalır. 1969’dan sonra Karl Petermann yönetiminde artistik yaratıcılığın ön plana geçtiği eski geleneklere yönelen bir anlayışa kavuşur Meissen porselenlerinin bu artistik çalışmalarının her dönemde nadir ve pahalı oluşu, onları ancak seçkin bir zümreye hitap eder bir hale getirmiştir. Tasarımları ve kaliteleri, çok önemli şahsiyetlerce koleksiyonları yapılmasına ve dünyanın en önemli müzelerinde yer almasına sebep olmuştur.

Price: 4,500 USD

Buy Now
All Products

GALERİ SATIŞINDAKİ ESERLER

FAHRELNİSSA ZEID (1901-1991)

Fiyat bilgisi için lütfen iletişime geçiniz..

Details ›

NURİ İYEM (1915-2005)

Fiyat bilgisi için lütfen iletişime geçiniz..

Details ›

EDİP HAKKI KÖSEOĞLU (1904-1990)

Fiyat bilgisi için lütfen iletişime geçiniz..

Details ›

BURHAN UYGUR (1940, Tirebolu-1992)

Fiyat bilgisi için lütfen iletişime geçiniz..

Details ›

AVNİ ARBAŞ (1919-2003)

Fiyat bilgisi için lütfen iletişime geçiniz..

Details ›

BURHAN DOĞANÇAY (1929-2013)

Fiyat bilgisi için lütfen iletişime geçiniz..

Details ›

MÜBİN ORHON (1924-1981)

Fiyat bilgisi için lütfen iletişime geçiniz..

Details ›

MÜBİN ORHON (1924-1981)

Fiyat bilgisi için lütfen iletişime geçiniz..

Details ›
All

GALERİ ŞATIŞINDAKİ ANTİKALARDAN SEÇMELER

FRANSIZ ÇİFT ŞAMDAN

Fiyat bilgisi için lütfen iletişime geçiniz..

Details ›

ÇİFT ŞAM İŞİ SANDALYE

Fiyat bilgisi için lütfen iletişime geçiniz..

Details ›

PORCELAINE DE PARIS AŞURELİK

Fiyat bilgisi için lütfen iletişime geçiniz..

Details ›

İNGİLİZ İMARİ STİLİ ÇİFT KÜP

Fiyat bilgisi için lütfen iletişime geçiniz..

Details ›

BOHEM BOL TAKIMI

Fiyat bilgisi için lütfen iletişime geçiniz..

Details ›

FRANSIZ BRONZ JARDINIER

Fiyat bilgisi için lütfen iletişime geçiniz..

Details ›

PORCELAINE DE PARIS VAZO

Fiyat bilgisi için lütfen iletişime geçiniz..

Details ›

TUTYA BEBEKLİ JARDINIER

Fiyat bilgisi için lütfen iletişime geçiniz..

Details ›
All

Blog Yazıları

ABİDİN DİNO

Kimlikteki tam adıyla ‘Celal Abidin Dino’, İstanbul’da, Nişantaşı’nda Rasih Bey ile Saffet Hanım’ın beşinci ve son çocuğu olarak dünyaya gelir. Hem baba, hem anne tarafından iki dedesinin adını taşır.

Details ›

TÜRK RESMİNDE BİR BOHEM

Resimle hiçbir ilgisi olmayanların bile hayatlarında en az bir kez duymuş olduğu bir isimdir Fikret Mualla...

Details ›

KOLEKSİYONERLİK

Genel olarak ‘değerli nesnelerin ve sanat eserlerinin toplanması, biriktirilmesi ve saklanmasına dayanan bir hobi'

Details ›

OSMANLI PADİŞAH PORTRELERİ

Fatih Sultan Mehmet (1451-1481) portresini yaptırmak için Venedikli sanatçıları İstanbul’a davet eder...

Details ›
All

ANKASANAT

HALİL AKDENİZ

13 Aralık 2013 - 18 Ocak 2014

Details ›

NADİDE AKDENİZ

13 Aralık 2013 - 18 Ocak 2014

Details ›

ÇAĞDAŞ KARMA 1

24 Ocak - 29 Mart 2014

Details ›

FATİH URUNÇ (1966-2012)

21 Nisan - 26 Mayıs 2014

Details ›

YAZ KARMASI

5 Haziran- 20 Eylül 2014

Details ›

ABİDİN ELDEROĞLU

26 Eylül - 25 Ekim 2014

Details ›

BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU

26 Eylül - 25 Ekim 2014

Details ›
All