SOLD

4 BOOKS ABOUT ARABIAN PENINSULA (ENGLISH)

Peter Mansfield, The Arabs, Penguin Books, 1978 (2.Baskı)
Sylvia G. Haim, Arab Nationalism, An Anthology, University of California Press, 1964 (2.Baskı)
Bernard Lewis, The Arabs In History, Oxford University Press, 1993, (6.Baskı)
Philip K. Hitti, History of The Arabs, From Earliest Times to the Present, Macmillan & Co. Ltd, 1960 (7.Baskı)

Bir sonraki tutarı teklif edebilir veya daha yüksek bir maksimum teklif verebilirsiniz. Verdiğiniz maksimum teklifler gizli tutulacaktır. Müzayede katılım şartları hakkında bilgi almak için tıklayınız