SOLD

4 BOOKS AND 1 PERIODICAL ABOUT ARABIAN PENINSULA (TURKISH)

Dr. Ahmet Vehbi Ecer, Tarihte Vehhabi Hareketi ve Etkileri, Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi Yayınları, 2001
Bessam Tibi, Arap Milliyetçiliği, Türkçesi: Taşkın Temiz, Yöneliş Yayınları, 1998
Andre Raymond, Osmanlı Döneminde Arap Kentleri, Çeviren: Ali Berktay, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1995
Ali Akyıldız-Zekeriya Kurşun, Osmanlı Arap Coğrafyası ve Avrupa Emperyalizmi, Filistin-Basra Körfezi-Kızıldeniz-Kuzey Afrika, Diplomatik Belgeler, Türkiye İŞ Bankası Kültür Yayınları, 2015
Avrasya Dosyası Dergisi, Arap Dünyası Özel, Cilt 6, Sayı 1, İlkbahar 2000

Bir sonraki tutarı teklif edebilir veya daha yüksek bir maksimum teklif verebilirsiniz. Verdiğiniz maksimum teklifler gizli tutulacaktır. Müzayede katılım şartları hakkında bilgi almak için tıklayınız