SOLD

3 BOOKS ABOUT BURSA (2) AND ADANA (1) DURING THE TURKISH INDEPENDENCE WAR (TURKISH)

Manavoğlu Nevres Bey, Merkad-i Osman'da Yunan Süngüsü, Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Orhan Hülagü-Ayşe Raziye Özalp, Emre Yayınları, 2001 (1.Baskı)
Yrd. Doç. Dr. Orhan Hülagü, Milli Mücadelede Bursa, Emre Yayınları, 2001 (1.Baskı)
Kemal Çelik, Milli Mücadele'de Adana ve Havalisi (1918-1922), Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1999

Bir sonraki tutarı teklif edebilir veya daha yüksek bir maksimum teklif verebilirsiniz. Verdiğiniz maksimum teklifler gizli tutulacaktır. Müzayede katılım şartları hakkında bilgi almak için tıklayınız