SOLD

3 BOOKS ABOUT OCCUPATION OF ISTANBUL AFTER THE FIRST WORLD WAR (TURKISH)

Ernest Hemingway, İşgal İstanbul'u ve İki Dünya Savaşı, Türkçesi: M. Ali Kayabal, Bilgi Yayınevi, 1988 (2.Baskı)
Bilge Criss, İşgal Altında İstanbul, 1918-1923, İletişim Yayınları, 1993 (1.Baskı)
Atilla Oral, Charles Harington, Sömürge Valisi'nin Himayesinde Vahdettin'in İhanetleri ve İşgal İstanbul'u, Demkar Yayınevi, 2013 (1.Baskı)

Bir sonraki tutarı teklif edebilir veya daha yüksek bir maksimum teklif verebilirsiniz. Verdiğiniz maksimum teklifler gizli tutulacaktır. Müzayede katılım şartları hakkında bilgi almak için tıklayınız