SOLD

5 TURKISH BOOKS

Karl Klinghardt (Çeviren Eşref Özbilen), 80 Yıldır Bitmeyen Mücadele Ankara-İstanbul Arası İktidar Kavgası, Profil Yayıncılık, 1. baskı 2007
Ahmet Demirel, Birinci Meclis'te Muhalefet. İkinci Grup, İletişim Yayınları, 1. baskı, 1994
Prof.Dr. İhsan Güneş, Birinci TBMM'nin Düşünce yapısı, (1920-1923), TC İş Bankası Kültür Yayınları, 1997
H.V. Velidedeoğlu, İlk Meclis, Milli Mücadelede Anadolu (TBMM'nin 70.yılı 1920-1990), Çağdaş Yayınları, 1990
Kemal Zeki Gençosman, İhtilal Meclisi, Hür Yayın, 1. baskı,1980

Bir sonraki tutarı teklif edebilir veya daha yüksek bir maksimum teklif verebilirsiniz. Verdiğiniz maksimum teklifler gizli tutulacaktır. Müzayede katılım şartları hakkında bilgi almak için tıklayınız