SOLD

4 BOOKS ABOUT ARMISTICE PERIODS (BOTH MUDROS & MUDANYA) (TURKISH)

A.Öner Pehlivanoğlu, Barış Yolunda Mudanya Mütarekesi, 11 Ekim 1922, 80.Yıl Anısına, Kastaş Yayınları, 2002 (1.Baskı)
Taylan Sorgun, Mütareke Dönemi ve Bekirağa Bölüğü, Kamer Yayınları, 1998
Dr. Zekeriya Türkmen, Mütareke Döneminde Ordunun Durumu ve Yeniden Yapılanması (1918-1920), Türk Tarih Kurumu Yayınevi, 2001
Mustafa Razi Yalkın, Bir Türk Casusunun Mütareke Hatıraları, Hazırlayan: Dr. Serpil Sürmeli, Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Yayınları 4, Erzurum, 2007

Bir sonraki tutarı teklif edebilir veya daha yüksek bir maksimum teklif verebilirsiniz. Verdiğiniz maksimum teklifler gizli tutulacaktır. Müzayede katılım şartları hakkında bilgi almak için tıklayınız