SOLD

3 TURKISH BOOKS

Mustafa Sarı, Türkiye-Kafkasya ilişkilerinde Batum(1917-1921), TTK Yayınları, 2014
Enis Şahin, Trabzon ve Batum Konferansları ve Antlaşmalar, TTK Yayınları, 2002
Yard.Doç. Dr. Serpil Sürmeli, Türk-Gürcü İlişkileri (1918-1921), Atatürk Araştırma Merkezi

Bir sonraki tutarı teklif edebilir veya daha yüksek bir maksimum teklif verebilirsiniz. Verdiğiniz maksimum teklifler gizli tutulacaktır. Müzayede katılım şartları hakkında bilgi almak için tıklayınız