SOLD

8 TURKISH BOOKS

Yard.Doç.Dr. Haluk Selvi, Milli Mücadele'de Erzurum ( 1918-1923), Atatürk Araştırma Merkezi, 2000
Alptekin Müderrisoğlu, Sakarya Meydan Muharebesi Günlüğü, Kastaş Yayınları, 2004
Korkut Arıkoğlu, Damar Arıkoğlu, Hatıralarım, 1. Büyük Millet Meclisi Milletvekili, 2000
Kudret Emiroğlu, Arnavutluk'tan Sakarya'ya Komitacılık, Yüzbaşı Cemal'in Anıları, Kebikeç Yayınları, 1996
Bilal N. Şimşir, Ankara'nın Başkent Oluşu, Ankaralılar Vakfı,2001, İmzalı
Bilal N. Şimşir, İngiliz Belgeleri İle Sakarya'dan İzmir'e (1921-1922), Bilgi Yayınları
Levent Ürer, Mondros'tan Mudanya Mütarekesine Türk Dış Politikası, Altın Kitaplar, 1. basım, 2005
Ali Saib Ursavaş (Günümüz Türkçesine Çeviren Mehmet Ali Akidil), Çukurova Faciaları ve Urfa'nın Kurtuluşu, Kastaş A.Ş., 1988

Bir sonraki tutarı teklif edebilir veya daha yüksek bir maksimum teklif verebilirsiniz. Verdiğiniz maksimum teklifler gizli tutulacaktır. Müzayede katılım şartları hakkında bilgi almak için tıklayınız