SOLD

5 BOOKS ABOUT NON-MUSLIM MINORITIES DURING OTTOMAN PERIOD (TURKISH-ENGLISH)

Süleyman Kocabaş, Osmanlı İhtilallerinde Yabancı Parmağı, Vatan Yayınları, 1993
Cyrus Hamlin, Türkler Arasında, Robert Kolej'i Kuran Misyonerin Anıları, Meydan Yayınları, 2011
Keith M. Greenwood, Robert College: The American Founders, Boğaziçi University Press, 2000 (1.Baskı)
Doç.Dr. Gülnihal Bozkurt, Alman-İngiliz Belgelerinin ve Siyasi Gelişmelerin Işığı Altında Gayrimüslim Osmanlı Vatandaşlarının Hukuki Durumu (1839-1914), Türk Tarih Kurumu Baskımevi 1989
Dr. Serpil Sürmeli, Basına Akseden Yönü ile Anadolu'da Binbaşı Forrest D. Yowell Olayı, Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve Inkilap Tarihi Enstitüsü Yayınları No 3, Erzurum, 2007

Bir sonraki tutarı teklif edebilir veya daha yüksek bir maksimum teklif verebilirsiniz. Verdiğiniz maksimum teklifler gizli tutulacaktır. Müzayede katılım şartları hakkında bilgi almak için tıklayınız