SOLD

3 BOOKS ABOUT OTTOMAN/TURKISH POETS NÂBÎ, AHMET HÂŞİM AND NEF'Î

Prof.Dr. Mine Mengi, Divan Şiirinde Hikemî Tarzın Büyük Temsilcisi Nâbî, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1987
Doğumunun Yüzüncü Yılında Ahmet Hâşim, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1987
Ölümünün Üçyüzellinci Yılında Nef'î, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1987

Bir sonraki tutarı teklif edebilir veya daha yüksek bir maksimum teklif verebilirsiniz. Verdiğiniz maksimum teklifler gizli tutulacaktır. Müzayede katılım şartları hakkında bilgi almak için tıklayınız