SOLD

3 BOOKS ABOUT ISRAEL-PALESTINE (ENGLISH)

Lawrence Freedman, A Choice of Enemies, America Confronts the Middle East, Phoenix, 2009
Bernard Wassertein, The British in Palestine, Basil Blackwell, 1991
Mark Tessler, A History of the Israeli-Palestinian Conflict, Indiana University Press, 1994

Bir sonraki tutarı teklif edebilir veya daha yüksek bir maksimum teklif verebilirsiniz. Verdiğiniz maksimum teklifler gizli tutulacaktır. Müzayede katılım şartları hakkında bilgi almak için tıklayınız