SOLD

5 BOOKS IN TURKISH

Dr. Ahmet Vehbi Ecer, Tarihte Vahabi Hareketi ve Etkileri, ASAM Yayınları, 2000
Mahmut Dikerdem, Ortadoğu'da Devrim Yılları, İstanbul Matbaası, 1977
Ömer Sağlam, Çöldeki Osmanlı ve Kavm-i Necip , Türk Arap İlişkilerinin İç Yüzü, , 2003
Adid Davişa (Çeviren Lütfi Yalçın), Arap Milliyetçiliği, Literatür Yayınları, 2004
İlhan Arsel, Arap Milliyetçiliği ve Türkler, İnkılap Kitapevi, 1987

Bir sonraki tutarı teklif edebilir veya daha yüksek bir maksimum teklif verebilirsiniz. Verdiğiniz maksimum teklifler gizli tutulacaktır. Müzayede katılım şartları hakkında bilgi almak için tıklayınız