SOLD

6 BOOKS ABOUT ISLAMIC RELIGION (ENGLISH)

Mehmet Soymen (Compiled)-Ekmeleddin İhsanoğlu (Translated & Ed), Concise Islamic Catechism, Publications of the Directorate of Religious Affairs, 1991
Alfred Guillaume, Islam, A Pelican Book, 1977
Farid Al-Din Attar, Muslim Saints and Mystics, Episode From The Tadhkirat al-Auliya, Arkana, 1990
Chris Horrie-Peter Chippindale, What is Islam?, A Star Book, 1990
Albert Hourani, Islam in European Thought, Cambridge University Press, 1992
Shibli Numani, Umar, Makers of Islamic Civilization, I.B. Tauris, 2004

Bir sonraki tutarı teklif edebilir veya daha yüksek bir maksimum teklif verebilirsiniz. Verdiğiniz maksimum teklifler gizli tutulacaktır. Müzayede katılım şartları hakkında bilgi almak için tıklayınız