SOLD

2 BOOKS ABOUT KING ABDULLAH (JORDAN), (ENGLISH)

King Abdullah of Transjordan, Memoirs, Jonathan Cape Thirty Bedford Square, London, 1950 (1.Baskı)
Mary J. Wilson, King Abdullah, Britain and the Making of Jordan, Cambridge University Press, 1990 (2.Baskı)

Bir sonraki tutarı teklif edebilir veya daha yüksek bir maksimum teklif verebilirsiniz. Verdiğiniz maksimum teklifler gizli tutulacaktır. Müzayede katılım şartları hakkında bilgi almak için tıklayınız