SOLD

8 BOOKS ABOUT MIDDLE EAST (TURKISH)

Kral Abdullah, Biz Osmanlı'ya Neden isyan Ettik?, Tercüme: Halit Özkan, Klasik Yayınları, 2006 (1.Baskı)
Prof.Dr. Barry Rubin, Radikal İslam, ASAM Yayınları, Ankara, 2002
Edward Said, Oryantalizm, Sömürgeciliğin Keşif Kolu, İrfan Yayınevi, 1995
Prof.Dr. Lothrop Stoddard, 1914-1921 1.Cihan Harbi Sonrasında İslam Alemi, Bir Medeniyet Sorgusu ve Arayışı, Kaknüs Yayınları, 2002
Orhan Koloğlu, Osmanlı Meclislerinde Libya ve Libyalılar, Boyut Kitapları, 2003
Yücel Bulut, Oryantalizmin Kısa Tarihi, Küre Yayınları, 2004
Cela Tevfik Karasapan, Libya, Trablusgarp, Bingazi ve Fizan, Resimli Posta Matbaası, 1960
Dr. Abdullah Manaz, Dünyada ve Türkiye'de Siyasal İslamcılık, Ulusal Birlik için Düşünce ve Eylem Vakfı Yayınları, 1998

Bir sonraki tutarı teklif edebilir veya daha yüksek bir maksimum teklif verebilirsiniz. Verdiğiniz maksimum teklifler gizli tutulacaktır. Müzayede katılım şartları hakkında bilgi almak için tıklayınız