SOLD

5 TURKISH BOOKS ABOUT IRAN

Yurdanur Aksoylar Çetirge, Namludaki Karanfilden Şeriata, İran, Bilgi Yayınevi, 1. basım, imzalı, ithaflı
Dr. Barış Metin, 1.Dünya Savaşında İran Coğrafyasında Etnik, Dini ve Siyasi Nüfuz Mücadeleleri, Berikan Yayınevi, 2012
Avrasya Dosyası, İran Özel Sayısı, Cilt 1 Sayı 3 , 1999
Arzu Celalifer Ekinci, İran Nükleer Krizi, Ulusararası Stratejik Araştırmalar Kurumu,2009
Rafael Blaga, İran Halkları El Kitabı, 1997

Bir sonraki tutarı teklif edebilir veya daha yüksek bir maksimum teklif verebilirsiniz. Verdiğiniz maksimum teklifler gizli tutulacaktır. Müzayede katılım şartları hakkında bilgi almak için tıklayınız