SOLD

5 BOOKS ABOUT EGYPT & SYRIA (TURKISH)

Necib Mahfuz, Başkan'ın Öldürüldüğü Gün, Türkçesi: Lütfullah Göktaş, Ağaç Yayıncılık, 1992 (Çevirmeninden imzalı)
Yalçın Sarıkaya, İsrail-Suriye İlişkileri, Beyin Fırtınası, Politik-Stratejik Araştırmalar, Ankara, 2005
M. Hasaneyn Heykel, Kahire Dosyası, Türkçesi: Berin Büktaş, Bilgi Yayınevi, 1974 (1.Baskı)
Prof.Dr. Kazım Yaşar Kopraman, Mısır Memlükleri Tarihi, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1989
Adil Baktıaya, Osmanlı Suriyesi'nde Arapçılığın Doğuşu, Sosyo-Ekonomik Değişim ve Siyasi Düşünce, Bengi Yayınları, 2009 (1.Baskı)

Bir sonraki tutarı teklif edebilir veya daha yüksek bir maksimum teklif verebilirsiniz. Verdiğiniz maksimum teklifler gizli tutulacaktır. Müzayede katılım şartları hakkında bilgi almak için tıklayınız