SOLD

4 TURKISH BOOKS

İlhan Arsel, Şeriat ve Kadın, Tümda, 1990, 5 baskı
İlhan Arsel, Aydın ve 'Aydın', İnkılap Kitapevi
İlhan Arsel, Toplumsal Geriliklerimizin Sorumluları Din Adamları, 1995
İlhan Arsel, Teokratik Devlet Anlayışından Demokratik Devlet Anlayışına, 1994, 3. baskı

Bir sonraki tutarı teklif edebilir veya daha yüksek bir maksimum teklif verebilirsiniz. Verdiğiniz maksimum teklifler gizli tutulacaktır. Müzayede katılım şartları hakkında bilgi almak için tıklayınız