SOLD

3 BOOKS ABOUT IRAQ (ENGLISH)

Marion Farouk Sluglett-Peter Sloglett, Iraq Since 1958, From Revolution to Dictatorship, I.B. Tauris & Co. LTD Publishers, 1990 (1.Baskı)
Matthew Elliot, Independent Iraq, The Monarchy & British Influence 1941-1958, Tauris Academic Studies, 1996 (1.Baskı)
Samira Haj, The Making of Iraq 1900-1963, Capital, Power & Ideology, State University of New York Press, 1997 (1.Baskı)

Bir sonraki tutarı teklif edebilir veya daha yüksek bir maksimum teklif verebilirsiniz. Verdiğiniz maksimum teklifler gizli tutulacaktır. Müzayede katılım şartları hakkında bilgi almak için tıklayınız