SOLD

JOHN SWEETMAN AND PATRICK MERCER, 2 BOOKS (ENGLISH)

John Sweetman, Balaclava 1854, The Charge of the Light Brigade, Praeger Illustrated Military History Series, Osprey Publishing LTD, 2005
Patrick Mercer, Inkerman 1854, The Soldier's Battle, Praeger Illustrated Military History Series, Osprey Publishing LTD, 2005

Bir sonraki tutarı teklif edebilir veya daha yüksek bir maksimum teklif verebilirsiniz. Verdiğiniz maksimum teklifler gizli tutulacaktır. Müzayede katılım şartları hakkında bilgi almak için tıklayınız