SOLD

4 BOOKS ABOUT TURKISH INDEPENDENCE WAR (TURKISH)

Erol Mütercimler, Kurtuluş Savaşı'nda Denizden Gelen Destek, İstiklal Harbinde Sovyet Yardımları, Erciyaş Yayınları, 1997 (2.Baskı)
Fahri Belen, Askeri, Siyasal ve Sosyal Yönleriyle Türk Kurtuluş Savaşı, Başbakanlık Basımevi, Ankara, 1973
Dr. Salahi R. Sonyel, Türk Kurtuluş Savaşı ve Dış Politika, 2 Cilt, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1986-1995

Bir sonraki tutarı teklif edebilir veya daha yüksek bir maksimum teklif verebilirsiniz. Verdiğiniz maksimum teklifler gizli tutulacaktır. Müzayede katılım şartları hakkında bilgi almak için tıklayınız