SOLD

8 TURKISH BOOKS

Rauf Orbay, Cehennem Değirmeni, Siyasi Hatıralarım, 2 cilt, Emre Yayınları, 1993
Süleyman Beyoğlu, Milli Mücadele Kahramanı Giresunlu Osman Ağa, Bengi Yayınları,2. basım, 2009
Grace Ellison (Çeviren Osman Olcay), Ankara'da Bir İngiliz Kadını, Bilgi Yayınları, 1. basım, 1999
Başkatipzade Ragıp Bey (Derleyen ve çeviren Ahmet Emin Güven) , Tarih-i Hayatım, Kebikeç Yayınları, 1996
Nazmi Eroğlu, Fırtınalı Günlerin Ünlü Maliye Nazırı Cavid Bey, Biharf Yayınları, 1. baskı, 2006
Bülent Gökay, Bolşevizm ile Emperyalizm Arasında Türkiye (1918-1923), Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1997
Orhan Karaveli, Ali Kemal, Belki de Bir Günah Keçisi, Doğan Kitap, 3. baskı, 2009

Bir sonraki tutarı teklif edebilir veya daha yüksek bir maksimum teklif verebilirsiniz. Verdiğiniz maksimum teklifler gizli tutulacaktır. Müzayede katılım şartları hakkında bilgi almak için tıklayınız