SOLD

10 BOOKS ABOUT SEVRES TREATY (TURKISH)

Cahit Kayra, Sevr Dosyası, Nasıl Yapıldı, Nasıl Yırtıldı?, Büke Yayıncılık, 2004 (2.Baskı)
Trandafir G. Djuvara, Türkiye'nin Paylaşılması Hakkında Yüz Proje (1281-1913), Çeviren: Pulat Tacar, Gündoğan Yayınları, 1999 (1.Baskı) (Çevirmeninden imzalı)
Teoman Alpaslan, Sevr ve Lozan'ın Ortak Hükümleri, Musul ve Kerkük Nasıl Elden Çıktı?, Kum Saati Yayınları, 2008 (1.Baskı)
Tolga Ersoy, Sevr, Bir Öcü masalı, Türkiye ve Ortadoğu Forumu Vakfı Özgür Üniversite Yayını, 2009 (1.Baskı)
Taha Akyol, 1919-1920 Mondros, Sevr ve Kuva-yı Milliye, Doğan Kitap, 2016 (1.Baskı)
Paul C. Helmreich, Sevr Entrikaları, Büyük Güçler, Maşalar, Gizli Anlaşmalar ve Türkiye'nin Taksimi, Sabah Gazetesi Kitapları, 1996
Sina Akşin, İç Savaş ve Sevr'de Ölüm, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2010 (11.Baskı)
Hulki Cevizoğlu, Ya Sev Ya Sevr, Bir Gafletin Büyümesi, Ceviz Kabuğu Yayınları, 2005 (10.Baskı)
Ahmet Hurşit Tolon, Birinci Dünya Savaşı Sırasında Taksim Anlaşmaları ve Sevr'e Giden Yol, Atatürk Araştırma Merkezi Yayını, 2004
Osman Olcay, Sevres Andlaşmasına Doğru (Çeşitli Konferans ve Toplantıların Tutanakları ve Bunlara İlişkin Belgeler), Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları No:455, 1980

Bir sonraki tutarı teklif edebilir veya daha yüksek bir maksimum teklif verebilirsiniz. Verdiğiniz maksimum teklifler gizli tutulacaktır. Müzayede katılım şartları hakkında bilgi almak için tıklayınız