SOLD

3 ENGLISH BOOKS

Dimitrie Cantemir( Edited by Alexandru Dutu, Paul Cernovodeanu, with a foreword by Halil İnalcık), Extracts from The History of Ottoman Empire, Bucharest, 1973
William Miller, The Ottoman Empire and Its Successors 1801-1927, Frank Cass & Co.Ltd., 1966
David Nicolle, Nicopolis 1396, Osprey History, 1999

Bir sonraki tutarı teklif edebilir veya daha yüksek bir maksimum teklif verebilirsiniz. Verdiğiniz maksimum teklifler gizli tutulacaktır. Müzayede katılım şartları hakkında bilgi almak için tıklayınız